Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ bảo hành:0382.000.080
Thay pin iPhone 6s Plus
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6s
Thay pin iPhone 6s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6 Plus
Thay pin iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6
Thay pin iPhone 6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 5s
Thay pin iPhone 5s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)