Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ mua bán:0168.200.0080
Thay màn hình iPhone 5s
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng

Thay màn hình iPhone 6
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng

Thay màn hình iPhone 6s
Thay màn hình iPhone 6s

Giá: 1.350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng

Thay màn hình iPhone 5
Thay màn hình iPhone 5

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: 1 tháng