Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ bảo hành:0382.000.080
Thay màn hình iPhone 6s Plus
Thay màn hình iPhone 6s Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6 Plus
Thay màn hình iPhone 6 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa iPhone rớt nước
Sửa iPhone rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay pin iPhone 6s Plus
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6s
Thay pin iPhone 6s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5s
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng

Thay màn hình iPhone 6
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Thay pin iPhone 6 Plus
Thay pin iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6
Thay pin iPhone 6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay pin iPhone 5s
Thay pin iPhone 5s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6
Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6 Plus
Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6 Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6s hư iC cảm ứng
Sửa lỗi iPhone 6s hư iC cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 ngày

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Sửa lỗi iPhone 6s hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 6s hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6s hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6s hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay vỏ iPhone 6s
Thay vỏ iPhone 6s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 90 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng