Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay màn hình iPhone 7 Plus
Thay màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 7
Thay màn hình iPhone 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Thay Pin iPhone 8
Thay Pin iPhone 8

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi đối mới)

Thay Pin iPhone 7 Plus
Thay Pin iPhone 7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi đối mới)

Thay Pin iPhone 7
Thay Pin iPhone 7

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6s Plus
Thay màn hình iPhone 6s Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6 Plus
Thay màn hình iPhone 6 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa iPhone rớt nước
Sửa iPhone rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay pin iPhone 6s Plus
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6s
Thay pin iPhone 6s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5s
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 2 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Thay pin iPhone 6 Plus
Thay pin iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6
Thay pin iPhone 6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay pin iPhone 5s
Thay pin iPhone 5s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6
Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng