Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4
Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay pin iPad Mini 3
Thay pin iPad Mini 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad Mini 2
Thay pin iPad Mini 2

Giá: 480.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad Mini 1
Thay pin iPad Mini 1

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad Air
Thay pin iPad Air

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad 4
Thay pin iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad 3
Thay pin iPad 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2
Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2

Giá: 1.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 24 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình cảm ứng iPad Air
Thay màn hình cảm ứng iPad Air

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình cảm ứng iPad 4
Thay màn hình cảm ứng iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1-2 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Mở khóa iCloud 100% thành công cho iPad 3G
Mở khóa iCloud 100% thành công cho iPad 3G

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình (LCD) iPad 3
Thay màn hình (LCD) iPad 3

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPad 4 không sạc được
Sửa lỗi iPad 4 không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPad 3 không sạc được
Sửa lỗi iPad 3 không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình cảm ứng iPad 3
Thay màn hình cảm ứng iPad 3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau