Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ bảo hành:0382.000.080
Thay pin Xiaomi Mi Note 2
Thay pin Xiaomi Mi Note 2

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi 5
Thay màn hình Xiaomi Mi 5

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Xóa tài khoản Google cho điện thoại Huawei GR5 Mini NMO-L31
Xóa tài khoản Google cho điện thoại Huawei GR5 Mini NMO-L31

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 4X
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 4X

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Phá bảo mật tài khoản Mi, MiCloud cho Xiaomi Mi4
Phá bảo mật tài khoản Mi, MiCloud cho Xiaomi Mi4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa bảo mật tài khoản Xiaomi Account, MiCloud cho Redmi Note 2
Xóa bảo mật tài khoản Xiaomi Account, MiCloud cho Redmi Note 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 2
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Mi báo mất thiết bị trên các điện thoại Xiaomi
Xóa tài khoản Mi báo mất thiết bị trên các điện thoại Xiaomi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Mi Account, MiCloud cho điện thoại Xiaomi
Xóa tài khoản Mi Account, MiCloud cho điện thoại Xiaomi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK
Cài tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK
Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Mi 5
Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Mi 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi HM Note 1S
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi HM Note 1S

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Mi 5
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Mi 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 3 Pro treo logo
Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 3 Pro treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài đặt tiếng Việt Miui V8 và khắc phục lỗi treo logo Xiaomi Mi4c
Cài đặt tiếng Việt Miui V8 và khắc phục lỗi treo logo Xiaomi Mi4c

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xiaomi Redmi Note 4 unbrick, cứu boot, cứu treo logo và cài đặt tiếng Việt
Xiaomi Redmi Note 4 unbrick, cứu boot, cứu treo logo và cài đặt tiếng Việt

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo, treo fastboot trên Xiaomi Mi4
Khắc phục lỗi treo logo, treo fastboot trên Xiaomi Mi4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công
Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi treo logo, virus, máy tự khởi động lại liện tục cho Oppo R815
Sửa lỗi treo logo, virus, máy tự khởi động lại liện tục cho Oppo R815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau