Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ mua bán:0168.200.0080
Sửa lỗi không nhận được cuộc gọi đến cho Sony Z1 C6903
Sửa lỗi không nhận được cuộc gọi đến cho Sony Z1 C6903

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Google Sony Xperia XA
Xóa tài khoản Google Sony Xperia XA

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mở khóa mật khẩu màn hình Sony Z3 D6633
Mở khóa mật khẩu màn hình Sony Z3 D6633

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Gỡ bỏ mật khẩu khóa màn hình cho Sony Xperia SP C5302
Gỡ bỏ mật khẩu khóa màn hình cho Sony Xperia SP C5302

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Gỡ bỏ mật khẩu mở khóa màn hình Sony M4 Aqua
Gỡ bỏ mật khẩu mở khóa màn hình Sony M4 Aqua

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu mở khóa màn hình Sony Ultra Z C6833
Xóa mật khẩu mở khóa màn hình Sony Ultra Z C6833

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia Z Ultra
Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia Z Ultra

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia C
Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia C

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi micro Sony Xperia Z5
Sửa lỗi micro Sony Xperia Z5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu màn hình Sony C3
Xóa mật khẩu màn hình Sony C3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Update, nâng cấp Android 6.0 cho các dòng máy Sony
Update, nâng cấp Android 6.0 cho các dòng máy Sony

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Sony My Xperia Theft Protection
Xóa tài khoản Sony My Xperia Theft Protection

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sony Xperia Z1 Honami không nhận pin
Sửa lỗi Sony Xperia Z1 Honami không nhận pin

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sony Xperia Z1 Honami không sạc được
Sửa lỗi Sony Xperia Z1 Honami không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình Sony Xperia Z1 (C6902 C6903 C6906 C6943)
Thay màn hình Sony Xperia Z1 (C6902 C6903 C6906 C6943)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay loa trong Sony Xperia Z1 (C6902 C6903 C6906 C6943)
Thay loa trong Sony Xperia Z1 (C6902 C6903 C6906 C6943)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau