Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ mua bán:0168.200.0080
Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39
Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f
Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815
Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w
Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt Oppo R7 Plus M Android 5.1.1
Nạp tiếng Việt Oppo R7 Plus M Android 5.1.1

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp rom hỗ trợ 4G cho điện thoại Lumia
Nạp rom hỗ trợ 4G cho điện thoại Lumia

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 hư nút tăng giảm âm lượng
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 hư nút tăng giảm âm lượng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không nhận sim, không có sóng
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không nhận sim, không có sóng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không sạc được
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay loa trong (loa đàm thoại) Nokia Lumia 505/510/520/525
Thay loa trong (loa đàm thoại) Nokia Lumia 505/510/520/525

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay cảm ứng Nokia Lumia 505/510/520/525
Thay cảm ứng Nokia Lumia 505/510/520/525

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 nóng máy, hao nguồn
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 nóng máy, hao nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...