Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39
Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f
Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho Oppo F1s
Xóa xác minh tài khoản Google cho Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu màn hình cho Oppo F1s
Xóa mật khẩu màn hình cho Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Oppo R7 Lite R7kf lỗi treo logo, virus, tự tắt và khởi động
Sửa lỗi Oppo R7 Lite R7kf lỗi treo logo, virus, tự tắt và khởi động

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815
Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w
Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt Oppo R7 Plus M Android 5.1.1
Nạp tiếng Việt Oppo R7 Plus M Android 5.1.1

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...