Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 Plus
Ép kính màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7
Ép kính màn hình iPhone 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s Plus
Ép kính màn hình iPhone 6s Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6s
Ép kính màn hình iPhone 6s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6 Plus
Ép kính màn hình iPhone 6 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6
Ép kính màn hình iPhone 6

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...