Hỗ trợ sửa chữa:0901.260.260
Hỗ trợ mua bán:0168.200.0080
Ép kính màn hình Samsung S6
Ép kính màn hình Samsung S6

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình Samsung Note 5
Ép kính màn hình Samsung Note 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 7 Plus
Ép kính màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 7
Ép kính màn hình iPhone 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s
Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép màn hình cảm ứng Sony Z4
Ép màn hình cảm ứng Sony Z4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép màn hình cảm ứng LG G3
Ép màn hình cảm ứng LG G3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo, lên rồi tắt, khởi động liên tục cho LG G Pro 2
Khắc phục lỗi treo logo, lên rồi tắt, khởi động liên tục cho LG G Pro 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6s Plus
Ép kính màn hình iPhone 6s Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6s
Ép kính màn hình iPhone 6s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z3
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Oppo Find 7A - X9006
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Oppo Find 7A - X9006

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6 Plus
Ép kính màn hình iPhone 6 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Ép kính màn hình iPhone 6
Ép kính màn hình iPhone 6

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mở khóa mật khẩu màn hình không mất dữ liệu cho LG GX 2
Mở khóa mật khẩu màn hình không mất dữ liệu cho LG GX 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi LG G2 giật màn hình, rung màn hình
Sửa lỗi LG G2 giật màn hình, rung màn hình

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nâng cấp, Update Android 6.0 cho LG V10
Nâng cấp, Update Android 6.0 cho LG V10

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho LG G2 Isai
Khắc phục lỗi treo logo cho LG G2 Isai

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp phần mềm, rom quốc tế fix tất cả các lỗi nhà mạng cho LG V10 Hàn Quốc
Nạp phần mềm, rom quốc tế fix tất cả các lỗi nhà mạng cho LG V10 Hàn Quốc

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp phần mềm, rom quốc tế fix tất cả các lỗi nhà mạng cho LG G5
Nạp phần mềm, rom quốc tế fix tất cả các lỗi nhà mạng cho LG G5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau